20 Ιουλίου 1969…

πέρασαν 50 χρόνια απο το μεγάλο βήμα εικόνα: © Κάππα Λάμδα «…αιτία δέ μοι της αποδημίας και υπόθεσις η της διανοίας περιεργία και πραγμάτων καινών επιθυμία και το βούλεσθαι μαθείν τί το τέλος εστίν του ωκεανού και τίνες οι πέραν κατοικούντες άνθρωποι» …αιτία και σκοπός του ταξιδιού μου ήταν η περιέργεια κι’ η επιθυμία μου … More 20 Ιουλίου 1969…