Οκτώ Μύστες και ένας Χριστός

Ο Ερνέστ Πινιόν-Ερνέστ αυτή τη φορά εγκαταλείπει τον υπαίθριο χώρο* και επιλέγει έναν εσωτερικό, συγκεκριμένα την εκκλησία των Σελεστέν, για να παρουσιάσει το καινούργιο έργο του «Εκστάσεις, οι μύστες«. *(βλέπε και παλαιότερη δημοσίευση: Ερνέστ Πινιόν-Ερνέστ, ένας πρωτοπoριακός καλλιτέχνης https://periopton.com/2019/09/27/ernest-pignon-ernest) Η εκκλησία αποτελεί κομβικό και αναπόσπαστο μέρος της πρότασης για τους «Μύστες». Είναι ο χώρος που … More Οκτώ Μύστες και ένας Χριστός