Ο αρνητικός χώρος στη φωτογραφία…

… είναι τόσο κακός όσο ακούγεται; (Όχι …υπό προϋποθέσεις) Επειδή στο άρθρο για την φωτογράφιση still life και φαγητού, η αναφορά που έγινε στον αρνητικό χώρο σε μια φωτογραφία δημιούργησε απορίες, να μια σύντομη επεξηγηματική αναφορά. Τί είναι λοιπόν ο αρνητικός (κενός) χώρος; Σαν μια πολύ απλοποιημένη εξήγηση, μπορούμε να πούμε πως ο ‘αρνητικός χώρος’ … More Ο αρνητικός χώρος στη φωτογραφία…