«Θα σε πάρω όταν φτάσω»
«I’ll call you when I get there»
© Κ.Λ.
βαγόνι No.2
railcar No.2
© Κ.Λ.

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή/ιδιοποίηση
των παρόντων εικόνων,
χωρίς την άδεια του δημιουργού

©periopton