1’ διάβασμα

‘clueless’
© Κ. Λ.

Ακριβώς απέναντί τους, στην άλλη πλευρά της πλατείας έστεκε αυτή η φυτική έξαρση, με τον έντονο μεσημεριανό ήλιο να τονίζει περισσότερο τις αυλακώσεις, μοιάζοντας σαν… δεν μπορούσε να παρομοιάσει με τι έμοιαζε αυτός ο αξεδιάλυτος σχηματισμός, σαν μέρος εγκεφάλου ίσως;

«Να, λίγο πιο πίσω και δεξιά από αυτή την άγνωρη δομή, υπήρχε ένα μικρό συντριβάνι, με βαμμένο μπλε το εσωτερικό του -όχι γαλάζιο, ούτε κάποια απόχρωση με ονομασία προέλευσης, όπως μπλε του κοβαλτίου ή μπλε της Πρωσίας, παρά ένα κοινό κοινότατο μπλε- όπου κολυμπούσαν κυκλικά λίγα χρυσόψαρα∙ πεισματικά και αδιάκοπα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης ζωής τους.» Πόσο θλιβερό! σκέφτηκε και συνέχισε: «Συχνά, παιδί, στεκόμουν και τα χάζευα για αρκετή ώρα»…

«Τη γνωρίζω αυτήν την ιστορία» αντιγύρισε, «μου την έχεις πει πολλές φορές.» Πόσο βαρετό! αναστέναξε και προσηλώθηκε στην παρατήρηση των περαστικών. (Κ. Λ. 2022)

© Κ. Λ.

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή/ιδιοποίηση του παρόντος
(ολόκληρου ή αποσπασμάτων)

κείμενο-εικόνα: Κάππα Λάμδα

©periopton