Ξένη Δημοσίευση

Κόμβος Διάχυσης της Έρευνας για την Τέχνη σε μια Τεχνο-Λογική Κοινωνία
ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Σκοπός του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ είναι η διάχυση της έρευνας αναφορικά με τη σχέση μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας, και η προβολή του σχετικού ερευνητικού έργου που παράγεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) του ΕΚΠΑ σε νέους επιστήμονες, επαγγελματίες και έναν ευρύ κύκλο επιπλέον ενδιαφερομένων μέσα από καινοτόμες και πρωτότυπες προσεγγίσεις και δράσεις. Μέσω των δράσεων του Κόμβου (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, in situ συζητήσεις) και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του που είναι προσβάσιμη σε κάθε μεμονωμένο χρήστη, τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται σήμερα από την ακαδημαϊκή κοινότητα του κόσμου της Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, μπορούν να κοινοποιηθούν και να διαχυθούν σε κάθε σημείο εντός και εκτός Ελλάδας.

Η πλατφόρμα του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ βρίσκεται στο
http://www.techno-logia.gr
και η σελίδα του facebook είναι η ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ