εικονογράφηση: © Κ. Λ.
illustration: © Κ. Λ.

φιλμ νιτρικής κυτταρίνης, σινική μελάνη, ψηφιακή επεξεργασία
nitrate film, indian ink, digitally edited

«Ηταν οι καλύτερες μέρες, ήταν οι χειρότερες μέρες,
ήταν τα χρόνια της σοφίας, ήταν τα χρόνια της άνοιας,
ήταν η εποχή της πίστης, ήταν η εποχή της ολιγοπιστίας,
η εποχή του Φωτός και η εποχή του Σκότους,
ήταν η άνοιξη της ελπίδας κι ο χειμώνας της απελπισίας,
είχαμε μπρος μας τα πάντα, είχαμε μπρος μας το τίποτε…».
― Τσαρλς Ντίκενς, «Ιστορία Δύο Πόλεων»

It was the best of times, it was the worst of times,
it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,
it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,
it was the season of light, it was the season of darkness,
it was the spring of hope, it was the winter of despair,
we had everything before us, we had nothing before us…»
― Charles Dickens, ‘A Tale of Two Cities’

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή
της παρούσης εικόνας, χωρίς την άδεια του δημιουργού

© periopton