© Κ. Λ. 2020
πολιορκία – εισβολή
siege – invasion

λαδοπαστέλ σε τοίχο / ψηφιακή φωτογραφία
oil pastel onto a wall / digital photo

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή
της παρούσης εικόνας, χωρίς την άδεια του δημιουργού

© periopton