© Κ. Λ. 2020
πολιορκία – εισβολή
siege – invasion

λαδοπαστέλ σε τοίχο / ψηφιακή φωτογραφία
oil pastel onto a wall / digital photo

© periopton