‘καλοκαιρινά καπέλα’
‘summer hats’
photo credit © Κ. Λ.
» ο κόσμος δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά δεν είναι και κάτι άλλο» -Ρεϊμόν Κενώ
«The world is not what it seems – but it isn’t anything else, either.»
«Le monde n’est pas ce qu’il paraît – mais il n’est pas autre chose non plus»

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή
της παρούσης εικόνας, χωρίς την άδεια του δημιουργού

© periopton