‘καλοκαιρινά καπέλα’
‘summer hats’
photo credit © Κ. Λ.
» ο κόσμος δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά δεν είναι και κάτι άλλο» -Ρεϊμόν Κενώ
«The world is not what it seems – but it isn’t anything else, either.»
«Le monde n’est pas ce qu’il paraît – mais il n’est pas autre chose non plus»

© periopton