© Κ. Λ.

«Υπάρχουν πάντοτε λουλούδια γι’ αυτούς που θέλουν να τα βλέπουν.»
                                                                                              Ανρί Ματίς

«There are always flowers for those who want to see them.»
                                                                   Henri Matisse

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή
της παρούσης εικόνας, χωρίς την άδεια του δημιουργού

 

© periopton