σημείο εκκίνησης
race starting zone
© Κ.Λ.
απο την ενότητα «χώροι αναμονής και εκδοτήρια εισιτηρίων»
(ψηφιοποιημένο έγχρωμο αναστρεφόμενο φίλμ)

Η ερμηνεία ενός παιχνιδιού, είναι δυνατόν να κυμαίνεται από την απλοϊκή αντιμετώπισή του σαν δραστηριότητα αναψυχής έως το σύνθετο σύμβολο ενός αλληλεπιδρώντος παίκτη-νικητή.
Οι συμμετέχοντες στη θέση τους. Με την (ψευδ)αίσθηση του κατευθύνοντος και καθοριστικά επηρεάζοντος χειριστή.
Για το γενικό καλό. (Κ. Λ.)

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή κειμένου και εικόνας,
χωρίς την άδεια του δημιουργού.

©periopton