© Κ. Λ. 2021

«Υπάρχει ένας άλλος κόσμος, αλλά είναι μέσα σε αυτόν.» Πωλ Ελυάρ

There is another world, but it is in this one.

Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-ci… Paul Éluard

απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας
η καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρήση/αναπαραγωγή του παρόντος,
χωρίς την άδεια του δημιουργού.

© Κ. Λ.

© periopton