…79 χρόνια μετά το ‘ΟΧΙ’ και το έπος του ’40

© Κ. Λαγός από τη σειρά "ενδοχώρα"
© Κ. Λαγός