μια εικόνα του Κάππα Λάμδα

λίγο πριν την εκκίνηση
shortly before starting
© Κ.Λ.
απο τη σειρά «χώροι αναμονής και εκδοτήρια εισιτηρίων»
(ψηφιοποιημένο έγχρωμο αναστρεφόμενο φίλμ)