λίγο πριν την εκκίνηση
shortly before starting
© Κ.Λ.
απο την ενότητα «χώροι αναμονής και εκδοτήρια εισιτηρίων»
(ψηφιοποιημένο έγχρωμο αναστρεφόμενο φίλμ)