μια εικόνα του Κάππα Λάμδα…

…για ένα χάικου του Κομπαγιάσι Ίσσα (1763-1827)

Παλιό δοχείο ραγισμένο·
το διαπερνάει ο άνεμος του πρωινού
κι είναι άνοιξη άλλη μια φορά.

© periopton.com