…για ένα χάικου του Κομπαγιάσι Ίσσα (1763-1827)

«Παλιό δοχείο ραγισμένο·
το διαπερνάει ο άνεμος του πρωινού
κι είναι άνοιξη άλλη μια φορά».

© periopton.com