εν τω μεταξύ, χθες βράδυ στην Ερμούπολη…

meanwhile, last night in Ermoupolis…

© Κ. Λ. (2019)

Το χαμηλό κίτρινο
φεγγάρι πάνω από το
σιωπηλό αχνοφωτισμένο σπίτι.
(μτφρ. Κάππα Λάμδα)

 

The low yellow
moon above the
Quiet lamplit house
Jack Kerouac (Book of Haikus, 1968)