χειρονομία #1 (2018)
ή
η γεωμετρία του άπειρου (χρώμα σε γυαλί)
gesture #1
or
the geometry of infinite
geste #1
ou
la géométrie de l’infini

photo © Κ. Λ.

© periopton.com