μερικές επιλεγείσες εργασίες φοιτητών, δημιουργημένες για τις ανάγκες του μαθήματος της Διαφημιστικής Φωτογραφίας του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019.

 

Η ωραιότητα φαίνεται να αποτελεί απαραίτητη προτεραιότητα για τους φωτογράφους, που σε μια διαδικασία αναπαράστασης και αφαίρεσης, διερευνούν τον ρόλο της φωτογραφίας στην, ολοένα και πιο κορεσμένη από εικόνες κοινωνία∙ οικειοποιούνται και επαναδημιουργούν κώδικες από τη διαφήμιση, διαμορφώνοντας μια νέα οπτική.

Αντίθετα, η έλλειψή της -ίσως- είναι ένα από τα αξιοθέατα σε αυτή την «συναρμολογημένη» παρουσίαση, που μετατρέπει τα φωτογραφικά θραύσματα σε ένα νέο σύνολο.

Αυτές οι μεμονωμένες αποτυπώσεις αντηχούν και μετασχηματίζουν μια νέα σημασία, δια μέσου αναδυομένων φανταστικών νέων τεχνολογιών, καθώς η ανεξάντλητη δεξαμενή εικόνων μας επεκτείνεται με εκπληκτική ταχύτητα. Τα έργα αυτά, αμφισβητώντας τις αφηγήσεις της διαφημιστικής φωτογραφίας, κινούνται πέρα από το πεδίο του συρμού ή της καλής τέχνης: δεν είναι αποκλειστικά ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η κάθε εικόνα είναι ένα αυτόνομο έργο και -ταυτόχρονα- ενταγμένο μέσα σ’ένα πλαίσιο, όπου είναι έντονη η παρουσία της ευαισθησίας και καλαισθησίας στο χρώμα και στη σύνθεση, σ’αυτές τις αποσπασματικές εικόνες. (Κ. Λ.)

επιμέλεια-κείμενο: Κάππα Λάμδα

© periopton.com