κάτι έρχεται…
(ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο απ’αυτό που φεύγει)
something is coming…
quelque chose vient…
New Year’s Eve 2018
photo © Κ.Λ.