© Κ.Λ.

‘ανατροφοδότηση’
‘feedback’

μια αλληγορία
περί
οιστρήλατων αναλύσεων, ακκιζόμενων καλλιτεχνών και προσχηματικών έργων

an allegory about
driven analyses, self-admiring artists and pretextual projects.

© periopton.com