…κάτι σαν εγκάρδιο, αποχαιρετιστήριο αποτύπωμα.

από την ενότητα ‘ο δρόμος του προσκυνητή’
from the series ‘pilgrim’s way’