…κάτι σαν εγκάρδιο, αποχαιρετιστήριο αποτύπωμα.

καλοκαίρι 2018 © Κ.Λ.