νεώσοικος

φόρος τιμής στους μεγάλους Φλαμανδούς δασκάλους
an homage to Flemish masters

©Κ.Λ.
Ερμούπολις 2018

© periopton.com