‘νυχτερινή βάρδια’
‘late night shift’
© Κ.Λ.

© periopton.com