© Κ.Λ. 2018
(επεξεργασμένη πολαρόιντ)
(manipulated polaroid)

© periopton.com