© Κ.Λ. 2018

Κάνει ζέστη τον Ιούλιο στην Αθήνα φίλε. Πόσο; όσο χρειάζεται για να λιώσουν τα λουλούδια.

It’s hot in July in Athens, man. How hot? as much as it takes to melt the flowers.

© periopton.com