μερικές φωτογραφίες από την πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας του τμήματος Φωτογραφίας του ΠΑ.Δ.Α,
Ειρήνης Κατσάρη
με θέμα: ‘πορτραίτα μακιγιαρισμένα σύμφωνα με το ζώδιό τους’

photos from Erinis Katsaris’s graduation work on ‘portraits with face makeup according to their zodiac sign’

«Η αιώρηση μεταξύ φωτός και σκιάς, αποτελεί πρόκληση για τον φωτογράφο. Συνδυαζόμενο δε με την εφαρμογή τεχνικών μακιγιάζ, με σκοπό την απόδοση αυτού που υπάρχει πέρα από την εμφάνιση, επιτυγχάνεται η καλλιτεχνική αποτύπωση του πορτραίτου αλλά και της απόδοσης της προσωπικότητας του φωτογραφιζόμενου.

Σε αυτό το εγχείρημα, η ζεύξη του φωτός με το κατάλληλο μακιγιάζ έχουν τον πρώτο λόγο και αποδίδουν το ανάλογο αποτέλεσμα.

H ταύτιση κάποιων από τα στοιχεία της προσωπικότητας κάθε ατόμου με τα γενικά ή και ειδικά χαρακτηριστικά του ωροσκοπίου του, η φωτογραφική αποτύπωση και καλλιτεχνική απόδοσή τους με τη βοήθεια του μακιγιάζ και των χρωμάτων – ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε ζωδίου, αποτέλεσαν προσωπική πρόκληση ώστε να προχωρήσω στη σύνδεση και σύνθεση αυτών των στοιχείων».

The swing between light and shadow, in combination with the identification of some of the elements of each person’s personality, either general or specific characteristics of the zodiac, constituted a personal challenge. Thus the artistic expression through photographic imprint with the help of makeup and colors – as a special feature of each sign, motivated me to try the linking of each element with the other.

κείμενο-φωτογραφίες: © Ειρήνη Κατσάρη
για επικοινωνία με τη φωτογράφο:
[email protected]

 © periopton.com