Ο κόσμος δεν στερείται φωτογραφιών που διαπραγματεύονται το πραγματικό και την προσποίηση, αλλά αυτά είναι οπτικά ποιήματα ενισχυμένα, παρά μετουσιωμένα, από την επινοημένη αφήγηση. Καθιστούν σαφή την ανεπαίσθητη μαγεία του συνόλου αυτής της τέχνης∙ επιστρέφοντας ανιαρές εικόνες και τετριμμένες προσεγγίσεις στην δική τους πρότερη, και στην δική μας, αθωότητα.

Συνελόντι ειπείν, αγαπητοί (συν)αισθητιστές, φευγαλέα αλλά εμφατικά!

 

από τη σειρά ‘ενδοχώρα’ (έργο σε εξέλιξη)
from the series ‘heartland’ (an ongoing project)

φωτο: Κ.Λ.

© periopton.com