από την ανοιχτή πόρτα γκαράζ, στην οδό Ηροδότου.
from an open garage door in Herodotou Str.
© Κ.Λ.