στερεώνοντας με κολλητική ταινία μια φωτογραφία επάνω σε μια κολόνα