Στην οδό των Μπλαμαντώ
Dans La Rue Des Blancs-Manteaux
In the street of Blancs-Manteaux

από την ενότητα ‘Συναισθησία’*
from the series ‘Synesthesia’
(ongoing project)
© Κ.Λ. 2017

 

periopton.com

*Η συναισθησία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένας αισθητηριακός (π.χ. ο ήχος μιας νότας) ή εννοιολογικός ερεθισμός (π.χ. μια μέρα της εβδομάδας), προκαλεί την αυτόματη εμπειρία ενός άλλου ερεθισμού (π.χ. ένα χρώμα που αιωρείται στο χώρο).