ένα «Flatiron» -σαφώς προγενέστερο του νεοϋρκέζικου-  στο ιστορικό κέντρο;

η λέσχη «ΕΛΛΑΣ» -το κτίριο αριστερά
(τώρα πνευματικό κέντρο)
έτος κατασκευής 1863
© Κάππα Λάμδα