μια εικόνα του Κάππα Λάμδα

«Νυφικά»
«wedding dresses»
από τη σειρά ‘ενδοχώρα’
from the series ‘heartland’

© Κ. Λ.

και

© periopton.com