«Νυφικά»
«wedding dresses»
από την ενότητα ‘ενδοχώρα’
from the series ‘heartland’

© Κ. Λ.

και

© periopton.com