Η Αμάντα Μήλλα, προτείνει μια εικονογράφηση χρησιμοποιώντας εγγενείς οπτικούς κώδικες, με τρόπο κρυπτικό και υπαινικτικό. Μέσα από τους συμβολισμούς και με τη ορθή ανάγνωση των υπονοούντων στοιχείων, ο θεατής καλείται, συνδυάζοντάς τα, να εντοπίσει τον – ενίοτε έναρθρο- τίτλο του αφηγήματος στο οποίο αναφέρονται. Αφήγηση εικονιστική με απρόσμενους συνδυασμούς, εικόνες με συναρμογή και μεταφορική λειτουργία. Μία άσκηση ανάπτυξης μιας οπτικής -συνυποδηλωτικής- γλώσσας.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι η φωτογράφος δεν κατέφυγε, προς διευκόλυνσή της, στη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας σε οποιαδήποτε φάση της φωτογράφισης. Τα πάντα κατασκευάστηκαν, τοποθετήθηκαν, εντάχθηκαν και ισορρόπησαν, δια χειρός.

Nota bene

Η Αμάντα Μήλλα είναι φοιτήτρια
του τμήματος Φωτογραφίας
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

όλες οι φωτογραφίες © Α. Μήλλα

επιμέλεια-κείμενο: Κάππα Λάμδα