Θεοφάνια
από την ενότητα ‘ενδοχώρα’
feast of Epiphany
from the series ‘heartland’

© Κάππα Λάμδα
και
© periopton