‘Θεοφάνια’
‘feast of Epiphany’
από την ενότητα «ενδοχώρα»
© Κ. Λαγός

© Κάππα Λάμδα
και
© periopton