Πότε ἦλθες; ἄρτι, ἐὰν ᾖ ὁ χρόνος ἐγγὺς τοῦ ἐνεστῶτος νῦν. (Αριστοτέλης-‘ΦΥΣΙΚΑ’)

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

από την ενότητα «ο δρόμος του προσκυνητή»
from the series ‘pilgrim’s road’
© Κ.Λαγός

© periopton.com