μία εικόνα του Κάππα Λάμδα

ασαφές αποτύπωμα 2016
vague-imprint
από τη σειρά ‘υπό συντήρηση’ from the series ‘under maintenance’

© Κ.Λ

© periopton.com