ένας νέος αισθητήρας ο οποίος βελτιώνει – κατά δήλωσιν – την κινούμενη εικόνα

Η εταιρεία Canon ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει ένα νέο αισθητήρα CMOS ο οποίος διαθέτει λειτουργία καθολικού κλείστρου που, επειδή εκθέτει το σύνολο των εικονοστοιχείων του αισθητήρα ταυτόχρονα, επιτρέπει την καταγραφή των εικόνων χωρίς παραμόρφωση ακόμα και όταν φωτογραφίζονται αντικείμενα που κινούνται γρήγορα όπως ένα τραίνο ή μία προπέλα που γυρίζει. Χρησιμοποιεί ένα νέο σύστημα ανάγνωσης σήματος και νέα δομή εικονοστοιχείων, στοιχεία που όχι μόνον διευρύνουν σημαντικά την δυναμικότητα αλλά και μειώνουν το θόρυβο. Έτσι ο αισθητήρας συμβάλλει στην καταγραφή βίντεο με εικόνα υψηλής ποιότητας και καθιστώντας δυνατή την αποτύπωση μιας ευρείας δυναμικής περιοχής.

Ας θυμήσουμε ότι οι κλασσικοί αισθητήρες CMOS κάνουν χρήση της μεθόδου κυλιόμενου κλείστρου, η οποία εκθέτει διαδοχικά τα εικονοστοιχεία, μία σειρά κάθε φορά. Επειδή αυτή η μέθοδος μπορεί να δημιουργήσει μικρές αποκλίσεις στο συγχρονισμό ανάγνωσης σήματος ανάλογα με τη θέση του εινοστοιχείου, οι εικόνες των αντικειμένων που κινούνται γρήγορα ενδέχεται να εμφανίζονται παραμορφωμένες και η φωτογράφηση με φλας μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση του φαινομένου flash band, όπου τα άνω και κάτω τμήματα των εικόνων εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

© periopton.com