αναδιάταξη Vi realignment Vi © N. Psilopoulos
αναδιάταξη VI
realignment VI
© N. Psilopoulos