μια εικόνα του Κάππα Λάμδα

από τη σειρά «ενδοχώρα»
from the series ‘heartland’
© Κ. Λαγός

© periopton.com