μια εικόνα του Κάππα Λάμδα

από τη σειρά «ενδοχώρα» © Κ. Λαγός

© periopton.com