(φωτογραφικές αποτυπώσεις με γεωμετρικές παρεμβάσεις,
όπου συνδυάζεται αρμονικά η φωτογραφία με τη γραφιστική -Κ.Λ.)

αποσπάσματα κειμένου και φωτογραφιών 

μέρος της πτυχιακής εργασίας της

Μίκας Φαρμάκη

με τον τίτλο

delination photos”

«Ανάµεσα στο µοντέλο και στο φόντο µπαίνουν χρωµατιστά γραµµικά στοιχεία µε σκοπό να δηµιουργήσουν µια ψευδαίσθηση τρίτης διάστασης και να αντικαταστήσουν την παρουσία αντικειµένων. Η µετέπειτα δηµιουργία αυτών των στοιχείων έδωσε τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν σχήµατα και χρώµατα ανάλογα µε τη χρήση της φωτογραφίας κάθε φορά χωρίς τον περιορισµό των φυσικών αντικειµένων και των χρωµάτων τους. Οι συνθέσεις αυτές διακατέχονται από µεγάλη προσαρµοστικότητα πράγµα που µπορεί να τους δώσει παραπάνω από µία χρήση ανάλογα µε αυτό που είναι επιθυµητό να προβληθεί και την δυνατότητα δηµιουργίας παραπάνω από µία διαφορετικής εικόνας από την κάθε φωτογραφία. Το παιχνίδι µε την τρίτη διάσταση, ο απόλυτος έλεγχος πάνω στην εικόνα και η ακρίβεια της εκτέλεσης είναι µερικά ακόµη θετικά αυτής της µεθόδου. Παρόλο που οι φωτογραφίες είναι τραβηγµένες σε διαφορετικούς χρόνους και πολλές φορές χώρους, δηµιουργείται συνοχή µεταξύ τους µε την χρήση των γραµµικών αυτών στοιχείων».

το κείμενο έχει συνταχθεί από τη φωτογράφο

και  δημοσιεύεται ‘ως έχει’

© periopton.com