μία αστική πτυχή Νο 1.
an urban aspect # 1
(2015)

© Κ.Λαγός

© periopton.com