‘παίκτες μπιλιάρδου’ 2015

‘pool players’ 2015

© Κ. Λαγός

© periopton.com