Μερικές εύστροφες φωτογραφικές προσεγγίσεις διαφόρων ενδεικτικών θεμάτων από φοιτήτριες/τες του τμήματος φωτογραφίας (στο πλαίσιο των ασκήσεων του εργαστηρίου διαφ.ΙΙΙ). Το παραγόμενο αποτέλεσμα αποδεικνύει τη συμβολή της φωτογραφίας στη  μεταφορά – αναλλοίωτα και στο διηνεκές – της αίσθησης του ωραίου, του δροσερού, του γευστικά απολαυστικού και του οπτικά θελκτικού, λόγω ενός εγγενούς χαρακτηριστικού της, αυτού της παύσης του χρόνου. Δεν θα λιώσει ποτέ ο πάγος στο εξώφυλλο cd της Χρηστώφ.

© Α. Χρηστώφ
(πρόταση εικονογράφησης εξωφύλλων cd μουσικής)

Επίσης επιβεβαιώνεται και η ικανότητα της στην αναίρεση του χρόνου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των εικόνων της Τζανάκου. Όπου τί χαρακτηριστικό έχουμε εδώ; Κομμένα άνθη -ήδη νεκρούς οργανισμούς δηλαδή. Όμως μετά τη διέλευσή τους από τον φωτοστεγανό θάλαμο της φωτογραφικής μηχανής, έναν θάλαμο αναγέννησης, όχι μόνον διατηρούνται δυνητικά εν ζωή, μα παραμένουν αναλλοίωτα και στη ζωή όσων έλκονται από αυτά. Διαπιστώνουμε έτσι ότι μετά τη δημιουργία της φωτογραφίας, η υπόθεση μή αποδόμησης τεκμηριώνεται και νέες μνήμες δημιουργούνται.

© Α. Τζανάκου
(πρόταση φωτογράφισης still life)

© Ε. Κακολύρη
(πρόταση φωτογράφισης γλυκών)

© Μ. Μαγδαληνού
(πρόταση εικονογράφησης βιβλίου συνταγών)

© Ντ. Νταμιάνοβα
(πρόταση φωτογράφισης ετικέτας κρασιού)

© Ε. Ποντίκη
(πρόταση φωτογράφισης κοσμημάτων)

© Ο. Τιμογιάννης
(πρόταση φωτογράφισης χυμών)

© periopton.com

επιμέλεια-κείμενο: Κάππα Λάμδα