προστατεύστε αυτό που μας προστατεύει!

stop climate change!

φωτο: © Κ.Λαγός 2015
από την σειρά «ενδοχώρα»