Κάρτες SD -τις οποίες δέχεται σχεδόν το σύνολο των φωτογραφικών μηχανών- οι οποίες είναι εφοδιασμένες με Wi-Fi, σας επιτρέπουν να κάνετε προεπισκόπηση ή να μεταφέρετε τα αρχεία εικόνων που έχετε τραβήξει (raw και JPEGs) μέσω εφαρμογών iOS ή Android, καθώς επίσης σε ένα PC ή σε ένα Mac, χωρίς την περιοριστική χρήση καλωδίων.

επιμέλεια: Κάππα Λάμδα