…στον παράδοξο, ανορθόδοξο, υπερβατικό κόσμο της αλληγορίας.

150 χρόνια από τις «Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων»
celebrating the 150th Anniversary of Alice’s Adventures in Wonderland

Amusement Park. Distorting Mirror photo: © Κ. Λαγός

 

© periopton.com

επιμέλεια-φωτογραφία: Κάππα Λάμδα