μία selfie των Salvador Dali και David Bailey στο Παρίσι, 1972.
μία selfie των Salvador Dali και David Bailey στο Παρίσι, 1972.