μία πολυπρόσωπη αφήγηση

Μία σειρά φωτογραφιών από τον Βασίλη Καζάζη, που αναφέρεται στην «παρουσία μέσα στην απουσία». Οι παραπομπές στις κατεστραμμένες αρχιτεκτονικές δομές, οι επάλληλοι κόσμοι στο επίχρισμα των τοίχων, οι ορμητικά μεταβατικές εποχές, μιλούν για μοναξιά και μνημονεύουν έντονα το παρελθόν και καταδεικνύουν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας. Τα επιμέρους κομμάτια της ερήμωσης καθίστανται μία γέφυρα προς το όλον που συνιστά μία ποιητική δημιουργία. Χώρος και χρόνος. Φωτογραφία. (Κάππα Λάμδα)

a multifaceted narration

A series of photos by Vasilis Kazazis, referring to ‘presence in the absence’. The references in destroyed architectural structures,the superimposed worlds in the coating of the walls, the impetuously transient periods, speak for loneliness and evoke intensely the past and show traces of human presence. The individual pieces of desolation become a bridge to the whole that constitutes a poetic creation. Space and time. Photography.

(το κείμενο που ακολουθεί έχει συνταχθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη και δεν έχει υποστεί καμμία τροποποίηση)

Εσωτερική φωτογράφιση του ιστορικού ξενοδοχείου Σάρλιτζα Παλλάς το οποίο έχει εγκαταλειφτεί και ερημώσει τα τελευταία 33 χρόνια. Χτισμένο το 1909 στο χωριό Θερµή της Μυτιλήνης σε σχέδια Γάλλων αρχιτεκτόνων, δίπλα στα διάσημα ιαματικά λουτρά της περιοχής, απέκτησε μεγάλη αίγλη στα χρόνια που ακολούθησαν, φιλοξενώντας στους χώρους του διάσημες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Προσέφερε στους θαμώνες του την κοσμική ζωή, σε συνδυασμό με την ευκαιρία για λουτροθεραπεία.
Η φωτογράφιση έγινε σκόπιμα με χρώμα έτσι ώστε να αναδειχθεί το μέγεθος της καταστροφής, σε συνδυασμό με το μεγαλείο της υπέροχης κατασκευής.

 

(the following text is written by the artist and published as it is with no alterations whatsoever)

Photos from the interior of historic hotel Sarlitza Pallas which has been abandoned and deserted for the last 33 years. Built in 1909 at the village Thermi on the island of Mitilini, based on drawings of French architects, next to the famous local thermal spa, obtained great glamor in the years that followed, accommodated in its premises celebrities from around the world. It offered to habitués a combination of highlife, coupled with the opportunity for spa therapy.
The shooting was done deliberately in color so as to highlight the level of destruction, coupled with the grandeur of the magnificent structure.

 

 

κείμενο και φωτογραφίες

photos & text

© Vasilis Kazazis

για επικοινωνία με τον φωτογράφο:

contact info:

[email protected]

επιμέλεια: Μαραλίνα Λ.

σχόλιο: Κάππα Λάμδα