μία εικόνα

εικόνα από τη σειρά "ο δρόμος του προσκυνητή" © Κ.Λαγός
εικόνα από τη σειρά «ο δρόμος του προσκυνητή»
© Κ.Λαγός

http://www.costalagos.com