από την ενότητα «ο δρόμος του προσκυνητή»
from the series ‘pilgrim’s road’
© Κ.Λαγός

http://www.costalagos.com