αποθήκη της εταιρείας M&S διαχειριζόμενη πλήρως από ρομποτικές μηχανές. © Christoffer Rudquist
αποθήκη της εταιρείας M&S διαχειριζόμενη πλήρως από ρομποτικές μηχανές.
© Christoffer Rudquist